lunes, 27 de julio de 2015

Saint Seiya

                                                                              IKKI
                                                                               Shiryu

Hyôga
                                                                               Shun

                                                                             Seiya